Ana Sayfa/Blog

BLOG

Cafe Açmak İçin Gerekli Belgeler
Bir mekan sahibi olmak için en zorlu adımlardan biri de gerekli izinleri almaktır. Öncelikle mekanınızı nerede kiraladıysanız ya da satın aldaysanız gerekli belgeleri de oranın belediyesinden almanız gerekir. İstenilen belgeler belediyelere göre değişmekle beraber aşağıda yer alanlar tüm belediyeler tarafında istenmektedir. Dükkanı belirledikten sonra cafeniz için gerekli resmi işlemlerin yapılması gerekmekte
Dükkanın Ruhsatı İçin İstenen Belgeler
• Tuttuğunuz mekan devir ise devir dilekçesi,
• İçkili bir mekan açıyorsanız ustalık belgesi fotokopisi ve gerekiyorsa çalışan sözleşmesi
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• 2 adet tapu fotokopisi
• 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
• Tüzel kişiler için imza sirküleri fotokopisi
• Mekanınız kiralık ise kira kontratı
• Oda kayıt belgesi
• Ticaret veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi
• Tapuda iş yeri olarak görülen yerler için kat maliklerinin(%51 oy çokluğu dilekçesi)
• Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi
• İtfaiye raporu
• Hijyen eğitimi belgesi (hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamına giren iş yerleri çalışanlarına ait)
• Çalışacak kişilerin kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyanname,
Ruhsat için Belirlenen Şartlar
• Kapıdan kapıya okula 100 metre mesafeden daha yakın olmama,
• Kahvehane ise 40 m2'den daha küçük olmama,
• En az 25 kitaptan oluşan bir kitap ve gazete köşesi oluşturulması,
• İnternet salonu ise filtre programı yapılması
İş Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler Nelerdir?
Mekanın Vergi Süreci ve Vergi Levhası;
Dükkanınızın belediye sürecindeki izin ve ruhsatlarını aldıktan sonra vergi dairesindeki gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir. Yine buradaki işlemler için elinizde olması gereken birçok resmi evraklar vardır.

• Mekan kiraysa kira kontratı
• Vergi dairesinde doldurulacak bildirim formu
• Noterden alınacak işe başlayan kişinin imza sirküsü
• İşe başlama formu (doldurulmuş şekilde)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• İkametgah
Uniqe designs for uniqe places...
ADRES

Aşık Veysel Mh. 4001 Sk. No:10 Karabağlar-İzmir
TELEFON

0232 2655100 / 0232 2652100 / 0532 4506092
MAIL

info@polatmutfak.com